stunden


och sedan –
om barnet då kunnat fråga:
farmor, vad är döden?
och jag skulle ha svarat:
ett ögonblick bara

vid två tillfällen
på båda sidor om oss
lika maktlösa
vid vår födelse som vid vår död
står de som är oförmögna till något annat än

att älska oss
i ett och ett ögonblick
– detta är evigheten

att dö är som att födas
medan du lever minns du ingenting av din födelse
och ingenting minns den döde om sin död

 

Annonser