Selma


vi har nått fram till
Anständighetens yttersta gräns

tippar snart över kanten

där döden är rättvis

har stoftet av ett helgon och en nazist
samma vikt

de sorgtunga
tippar först över

tills vi inser att
det osedda kommer att förbli osett
kommer det osydda inte att bli sytt

Annonser